تولید شده توسط شرکت ارس بخار

دی‌اریتور

یكی دیگر از عوامل مخرب موجود در آب های مصرفی دیگ های بخار ، وجود گازهای اكسیژن و دی اكسید كربن می باشد كه سبب ایجاد ضایعات زیر می گردد .
1- اكسیژن موجود در آب مصرفی دیگ بخار در حد فاصل فاز مایع تا فاز بخار باعث ایجاد خوردگی های موضعی ( Pitting ) در سطح لوله ها و بدنه دیگ بخار می شود .
2- وجود گازهای اكسیژن و دی اكسید كربن علاوه بر ایجاد خوردگی در لوله های توزیع كننده و كندانس ، باعث عمل طوفان ( كویتاسیون ) در پمپ ها می‌شوند. این عمل تراز پمپ و شفت موتور را بهم می ریزد و در پره های پمپ خوردگی ایجاد می كند و بعضاً باعث شكستن آنها می‌شود.
3- چنانچه از بخار جهت فرایند های بوزدایی در صنایع استفاده شود ، گذشته از عمل نكردن این فرایند، به علت اكسیداسیون باعث بو بیشتر خواهد شد.(مانند فرایند بو گیری در صنعت روغن خوراكی)
4- چون در دی اریتور گذشته از گاز زدایی عمل پیش گرم كردن آب مصرفی دیگ بخار نیز انجام می‌شود لذا از ایجاد شوك در دیگ های بخار جلوگیری می نماید و عمر مفید دیگ بالا می رود. به همین دلیل همواره توصیه می شود كه از دی اریتور در سیستم های بهره داری دیگ بخار استفاده شود و از ضایعات فیزیكی و شیمیایی به دیگ های بخار جداً جلوگیری شود.
هوازدائی آب دیگ می تواند بدون در نظر گرفتن اندازه ی تاسیسات دیگ ، موجب طولانی شدن عمر تجهیزات ، كاهش هزینه های مربوط به جایگزینی تجهیزات و خطوط لوله و كاهش حجم عملیات نگهداری شود.
پنج علت اصلی برای هوازدایی اجزای چرخه دیگ :
حذف اكسیژن
حذف دی اكسید كربن
بهبود كاركرد
بهبود انتقال حرارت
صرفه جوئی در مصرف انرژی
حذف اكسیژن
اكسیژن محلول به ویژه در دماهای بالا، 10 برابر خورنده تر از دی اكسید كربن میباشد. به عنوان مثال آب در دمای 195 درجه فارنهایت (.c 90 ) ، 5/2 برابر خورنده تر از دمای 140 درجه فارنهایت (.c 60) است . خورندگی ناشی از اكسیژن یا تخریب ساختار فلزی آهنی را می توان با معادلات شیمیائی تشریح نمود. آهن در تماس با آب حل شده و تركیب محلول هیدروكسید آهن دو ظرفیتی تشكیل می دهد . این واكنش تا زمان تعادل ادامه خواهد یافت و در آن نقطه با فرض این كه آب بدون اكسیژن باشد ، متوقف خواهد شد.
اگر اكسیژن به صورت محلول درسامانه وجود داشته باشد ، با هیدروكسید آهن تركیب شده وتركیب نا محلول هیدروكسیدآهن سه ظرفیتی زنگ آهن تشكیل میدهد.
گردش اكسیژن محلول از ایجاد تعادل جلوگیری میكند ، زیرا هیدرو اكسید آهن دو ظرفیتی به طور مداوم از محلول خارج می شود . این واكنش تا زمانیكه اكسیژن به طور كامل از آب حذف شود یا فلز به طور كامل حل شود ادامه خواهد یافت.
خورندگی اكسیژنی به طور كلی به صورت حفره زدائی اتفاق می افتد. اگر چه تنها بخش كوچكی از فلز از بین می رود ولی در ضعیف شدن آن تاثیر گذار است.
حذف دی اكسید كربن
فعالیت همزمان اكسیژن و دی اكسید كربن می تواند تا 40 درصد خورندگی این گازها را نسبت به زمانی كه به طور مجزا عمل می كنند ، افزایش دهد. هیدرو اكسید آهن دو ظرفیتی یك تركیب قلیائی است و سرعت حلالیت آن به PH آبی كه با آن در تماس است بستگی دارد . هرچه PH آب كمتر باشد ، هدرو كسید دو ظرفیتی سریعتر در آن حل میشود . چگالیده ممكن است حاوی دی اكسید كربن محلول باشد كه اسید كربنیك تشكیل می دهد.
دی اكسید كربن علت معمول خوردگی در خطوط بخار و برگشت میباشد كه با نازك كردن دیواره لوله یا ایجاد شیار در امتداد كف لوله مشخص میشود . منبع اصلی دی اكسید كربن ، قلیائیت بی كربنات و كربنات در آب جبرانی دیگ میباشد.
قلیائیت بی كربنات و كربنات وقتی در دمای دیگ قرار میگیرد ، دچار تجزیه ی حرارتی شده و دی اكسید كربن آزاد میكند كه با بخار همراه میشود .
نكته بسیار مهم این است كه دی اكسید كربن آزاد شده در اثر تجزیه ی حرارتی در دیگ ، بلافاصله هوازدائی شده و اجازه گردش مجدد انباشته شده در چرخه ی بخار _ چگالیده به آن داده نشود . با هوازدائی صحیح آب تغذیه ، دی اكسید كربن آزاد ، گازی و محلول در بیشتر آب های طبیعی تقریبا به طور كامل از همان ابتدا حذف می شود و در نتیجه یك عامل تاثیر گذار نخواهد بود.
بهبود كاركرد
علاوه بر حذف اكسیژن و دی اكسید كربن آزاد ، یك هوازدا كه از بخار به عنوان گاز شوینده استفاده میكند مزیت گرمایش آب تغذیه دیگ بخار را نیز فراهم می آورد .
اضافه كردن آب تغذیه گرم به مقدار زیادی خطر شوك حرارتی ناشی از انبساط و انقباض سطوح گرم كننده را كاهش میدهد. در سامانه هائی كه پمپاژ آنها به صورت روشن و خاموش است ، نرخ جریان پمپ باید به طور قابل ملاحظه ای بیشتر باشد.
مواد شیمیایی
ماده (DM) یا جلوگیری كننده از تشكیل رسوب
به منظور بهبود آب مصرفی داخل دیگ‌های بخار به طور معمول از مواد شیمیایی مناسب (DM) استفاده می‌شود كه از چندین ماده آلی و معدنی و طبیعی تركیب گردیده است و مخصوص دیگ های بخار و مبدل های حرارتی می باشد و با تنظیم PH آب و حذف گازهای (‍‍Co2 – O2) و خنثی نمودن عناصر مزاحم همچون منیزیم و كلسیم كه به نحوی از سختی گیر خارج شده و وارد دیگ گردیده از تشكیل رسوب در سطح لوله ها و جداره داخلی دیگ جلوگیری می كند و این ماده قادر است سطوح فلزی دیگ را از اكسید شدن و خوردگی (Corrosion) محافظت نماید. مقدار مصرف این ماده معمولاً 300 – 200 گرم به ازای هر متر مكعب می باشد. محل نگهداری:جای خشك و خنك
مشخصات فیزیكی:
شكل ظاهری : مایع غلیظ سفید رنگ
حلالیت : قابل انحلال در آب به طور 100%

در کنار شماییم

تماس با ما

سعی ما در شرکت ارس بخار بر این است تا بتوانیم همواره در دسترس باشیم و پاسخگوی شما مشتریان عزیز باشیم.