تولید شده توسط شرکت ارس بخار

سختی گیر

سختی گیر دستگاهی است كه آب مورد استفاده دیگ های بخار را به وسیله رزین كاتیونی در سیكل سدیم كه با آب نمك احیا می شود ، تهیه می نماید.
در این دستگاه ، حذف یا كاهش سختی آب مصرفی دیگ بخار( تا حد استاندارد مصرف ) صورت می گیرد.خروجی این دستگاه به وسیله كیت های آزمایش سختی سنجی دائم كنترل می‌شود (حداقل دوبار در هر شیفت). چنانچه نمایشگر كیت سختی سنجی ، آب خروجی از سختی گیر را غیر استاندارد نشان دهد ، نشانه خسته شدن رزین موجود می باشد كه بایستی رزین دستگاه به وسیله آب نمك زلال دوباره احیا شود.
سه آزمایش سختی ، فسفات و قلیاییت آب دیگ بخار برای همه به سادگی قابل انجام است. پایین بودن سختی مانع تشكیل رسوب می گردد. وجود مقدار استاندارد فسفات ، مانع خوردگی و عامل تعلیق رسوب و حفظ قلیاییت آب دیگ بخار به خصوص قلیاییت هیدروكسید مانع از رسوب تركیبات سیلیسی می شود و سیلیس موجود در آب را معلق نگه می دارد. لازم به ذكر است كه رسوبات سیلیسی از جمله رسوبات سخت و مشكل زا می باشد كه زدودن آن پس از تشكیل رسوب به سادگی امكان پذیر نمی باشد.

PH - آب تغذیه دیگ بخار در حالتی كه سختی نزدیك صفر باشد ، بر حسب میلی گرم در لیتر ( P.P.m ) كربنات كلسیم PH آب 5/9 – 5/ 7 می باشد.

رسوب

رسوب تراكم ذرات معلقی است كه به لایه های سخت و چسبنده ای تبدیل می‌شود كه روی سطوح بیرونی لوله ها و سطوح درون دیگ تشكیل می‌گردد. رسوب ناشی از وجود ذرات معدنی مانند كربنات كلسیم ، سیلیس و ... می باشد كه به وسیله دستگاه سختی گیر قابل كنترل می باشد. یكی دیگر از عوامل ایجاد رسوب خوردگی هایی است كه در اثر وجود گازهای اكسیژن و دی اكسید كربن روی سطوح بیرونی لوله ها و سطوح درون دیگ ایجاد می شود كه این گازها را می توان به سادگی با نصب دستگاه دی اریتور در مسیر آب مصرفی دیگ بخار ، كنترل و جداسازی كرد.
رسوب تشكیل شده موجب بروز اشكالاتی در بهره برداری از دیگ بخار می شود. وقتی رسوب روی لوله های درون دیگ تشكیل می شود ، مانع از تبادل حرارتی در قسمت كوره شده و فلز لوله كوره بیش از حد گرم شده و حالت خمیری پیدا می كند و از آن ناحیه پاره می شود و در قسمت پاس 2 و 3 فلز لوله های دود هم دچاراین مشكل می شود و در ناحیه پر حرارت ، ترك و بریدگی ایجاد می‌شود كه در نهایت دیگ بخار از كارآیی ساقط و باعث خسارت های مالی و گاهی جانی می‌شود.

تصاویر محصولات

در کنار شماییم

تماس با ما

سعی ما در شرکت ارس بخار بر این است تا بتوانیم همواره در دسترس باشیم و پاسخگوی شما مشتریان عزیز باشیم.